Fiqih Ibadah

Puasa

Kinta Mahadji - June 25, 2019

Wa alaikumus salam wr wb.

Hukumnya boleh saja tidak berurutan, namun jika dilakukan berurutan  lebih afdhal dikerjakan.  Puasa sunnah  enam hari di bulan syawwal juga boleh dilakukan berbarengan dengan puasa qadha atau nadzar.

Wallahu a’lam.

Referensi : Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh. Syeikh Wahbah Al-Zuhaili. Jilid 2 Hal 589, Daar El-Fikr, 1985.

Ridwan Shaleh