Pusat Kajian Hadis (PKH) Jakarta

Merupakan wadah dan media untuk mengkaji dan menyebarluaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Didirikan dalam rangka ikut menjaga kemurnian ajaran Islam, terutama yang bersumber dari Hadis Rasulullah SAW.